1900 561 558
( 2000đ/phút )

[Hướng dẫn] Nạp thẻ lần đầu

Tin tức  | 


 

 

Hiện tại,  Diamond Reborn có 3 hình thức nạp đá quý  là nạp thẻ điện thoại , nạp thẻ Zing và nạp thẻ qua ATM. Sau đây là số tiền các chiến binh nạp sẽ tương ứng với số đá quý cộng với bonus mà chiến binh sẽ nhận.

 

  • Nạp thẻ điện thoại

Lưu ý: rất dễ bị nhầm giữa số seri và mã thẻ nhé.

 

 

  • Nạp thẻ Zing

 

 

 

  • Nạp qua ATM

 

 

Bảng tham khảo khi nạp qua ATM.