1900 561 558
( 2000đ/phút )

[Hướng dẫn] Hệ thống rương thần

Tin tức  | 


 

Ngoài việc tham gia các Phó Bản, đấu trường Tranh Đoạt, Đảo Kho Báu. Các chiến binh còn có thể nhận được những vật phẩm quý hiếm cũng như kinh nghiệm, vàng và nguyên liệu để ghép trang bị tất cả đều ẩn nấu trong RƯƠNG THẦN. Với lời nguyền từ ngàn năm trước Rương Thần đã bị khóa lại bởi phép thuật từ mụ phù thủy vùng cấm địa Sharuman, muốn khai mở được Rương Thần bắt buộc các chiến binh phải tìm cho ra ch khóa phép thuật. 

 

Chìa khóa phép thuật có thể kiếm được khi khám phá Đảo Kho Báu, chinh chiến Phó Bản, quay rương hoặc mua tại Cửa Hàng Quân Khu.

 

 

Chìa khóa đỏ và xanh sẽ cho ra những vật phẩm quý hiếm hơn.